U verkoopt

Wanneer u uw eigendom via ArchitectenWoning verkoopt fungeren wij als tussenpersoon tussen u en de kandidaat-koper om de verkoop van uw pand snel en correct te laten verlopen tot uw maximale tevredenheid. Wij staan u bij met professioneel advies, een vlotte service en de nodige deskundigheid inzake waardebepaling, onderhandeling en afhandeling.

Wat ArchitectenWoning als gratis extra service biedt is dat wij daarnaast beschikken over de zeer specifieke expertise om woningen met een architecturale meerwaarde op diverse parameters te screenen en te taxeren.

Die benadering is bovendien bewust gekoppeld aan kanalen van communicatie die zich richten naar kandidaat-kopers met het juiste profiel en potentieel.

Op die manier worden mensen aangetrokken die oprecht geïnteresseerd zijn in woningen met een architecturale meerwaarde en daar bijgevolg ook de toegevoegde waarde van inzien. Onze professionele niet-opdringerige aanpak heeft zowel voor u als voor de potentiële koper alleen maar voordelen: Een verhoogde kans op een snelle verkoop tegen de juiste prijs aan mensen met respect en liefde voor de schoonheid van uw pand.


De + van ArchitectenWoning

 • grondige expertise inzake waardebepaling van panden met een architecturale meerwaarde.
 • correcte prijszetting met incalculatie van de architecturale toe gevoegde waarde.
 • mogelijkheid tot gratis expertise en overname van meubelstukken.
 • persoonlijke aanpak met oog voor specifieke noden en behoeften.
 • discretie inzake bekendmaking gegarandeerd indien gewenst.
 • sterke communicatie zowel breed via media indien gewenst als gericht via uitgebreide database.
 • actieve organisatie van open houses en rondleidingen indien gewenst.
 • efficiënte match van vraag en aanbod = zo snel mogelijke verkoop.
 • deskundige service als gespecialiseerd tussenpersoon waardoor we u tijdverlies en stress besparen.
 • bereikbaarheid 24/7 online en persoonlijk tijdens kantooruren en op afspraak.
 • garantie dat een verkoopovereenkomst wordt afgesloten met een solvabele en kredietwaardige koper.
 • correcte financiële afspraken (commissieloon, rente op voorschot geplaatst op een rubriekrekening).
 • correcte afhandeling.

Onze diensten

 • Evaluatie van de waarde van uw eigendom
 • Samenstelling van uw dossier
 • Beschrijving van de eigendom
  • aanvragen van kadastrale gegevens
  • aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen (voorkooprecht, rooilijn, gewestplan, bouwvergunning, ...)
  • verkoopfiche geïllustreerd met diverse kleurenfoto’s
 • Publiciteit
  Gebruikte publiciteitskanalen:
  • Immomagazine Hebbes (maandelijks magazine)
  • www.immoweb.be 1 van de belangrijkste portaalsites in de vastgoedsector die kandidaat-kopers bereikt in 3 talen N/F/E
  • www.hebbes.be
  • www.zimmo.be
  • Daarnaast beschikt ArchitectenWoning over een uitgebreid ‘zoekend’ klantenbestand.
 • Bezoeken met kandidaat
  Wij begeleiden en adviseren kandidaat-kopers. Bezoeken gebeuren na afspraak en kunnen ook doorgaan buiten de klassieke kantooruren zoals ’s avonds of op zaterdag.
 • Onderhandelingen met kandidaat-kopers
  Wij voeren de onderhandelingen met de kandidaten in overleg met de eigenaar. Uiteraard hebben wij daarbij oog voor de solvabiliteit en kredietwaardigheid van de kandidaten.
 • Opstellen van de verkoopovereenkomst
  Beide partijen krijgen op voorhand een ontwerp van de door ons opgestelde verkoopovereenkomst. Elke partij heeft vrije keuze van notaris.
 • Voorschot verkoop op rubriekrekening
  De koper betaalt ons een voorschot van 10% van de koopsom bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst. Dit voorschot wordt op een rubriekrekening geplaatst tot wanneer alle nodige verificaties door de notaris zijn afgerond. Het voorschot brengt rente op in het voordeel van de verkoper en wordt afgerekend bij betaling van het voorschot aan de verkoper of notaris.
 • Ondersteuning en bemiddeling bij de aanvraag van de wettelijk vereiste attesten
  Energieprestatiecertificaat, keuringsattest van elektriciteit, stookolietank, etc ...
 • Follow-up van het dossier
  Wij volgen het dossier op tot en met het verlijden van de aankoopakte. Indien nodig maken wij verder afspraken met de expertschatter aangesteld door de bank.

U HEEFT GEEN KOSTEN

Als uw eigendom door omstandigheden, tegen onze verwachtingen in, niet zou verkocht worden dan betaalt u geen commissieloon. U heeft in dit geval dus geen kosten noch inzake publiciteit, noch wat betreft dossiers etc... Wordt uw eigendom niet verkocht dan betaalt u niks.